At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila, dahil hindi nila makayanan ang utos na ito: “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.”, Tunay na kakila-kilabot ang tanawing iyon, kaya maging si Moises ay nagsabi, “Nanginginig ako sa takot!”, Ngunit hindi ganito ang paglapit nʼyo sa Panginoon. { } It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. They must take care not to reject Jesus, who now addressed them from heaven, and who was shortly to be their Judge, Hebrews 12:25-27. if(aStoryLink[0]) Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak.”. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses ng nagsasalita. His aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, (Hebrews 12:10-11). 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Apostasy in Christianity is the rejection of Christianity by someone who formerly was a Christian or who wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Trust Him! About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. The privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24. Get an Answer. Baka nakalimutan nʼyo na ang pangaral ng Dios sa inyo bilang mga anak niya: “Anak, huwag mong balewalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo … Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Ask a Question Got a Bible related Question? Hebrews … The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Questions. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. The A.V., by joining οὐ not to πᾶσα all, and rendering no chastisement, weakens the emphasis on the idea every kind of chastisement. ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion, ang lungsod ng Dios na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libu-libong anghel na nagtitipon nang may kagalakan. HEB 12:11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. Search results for 'Hebrews 12:10' using the 'New American Standard Version'. at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 13 Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Hebrews 12:10 New American Standard Bible 10 For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Hebrews 12:10 New King James Version (NKJV). Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. References to the case of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:17. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa. 10 For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. Πρὸς μὲν τὸ παρὸν for the present. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. 15 Pag-ingatan # Deut. (You can do that anytime with our language chooser button ). ang tatalikod sa biyaya ng Dios. Read Hebrews 12, which tells us that God’s discipline comes from His love for us as His children. At alam nʼyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya. Lumapit kayo sa Dios na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu, Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan, ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel, Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang, . At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Dios. if. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ask Us! So in Hebrews 10:29, the Son of God and the blood of the covenant wherewith he (the professor) was sanctified, are mentioned separately. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. 29:18 (LXX). Did Jesus hate the Pharisees? 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. 1. Isipin nʼyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao, para hindi kayo panghinaan ng loob. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Lit. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. 10 At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David, at ang mga mananahan sa Jerusalem, ng espiritu ng biyaya at ng daing; at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan: at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kaniya, na parang kapanglawan sa kaniyang panganay. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Kung hindi kayo dinidisiplina ng Dios gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. 2. Version Information. Hebrews 12:10 - NKJV. ang ating Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Hebrews 11 Hebrews 13 Hebrews 12:10 New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Hebrews 12:10 New Living Translation (NLT). ang gagawa ng sekswal na imoralidad o mamumuhay nang gaya ni Esau, na hindi pinahalagahan ang mga espiritwal na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. Hebrews 12:10 Maori Ko ta ratou papaki hoki he torutoru nei nga ra, he mea ano na ta ratou ake i whakaaro ai; ko ta tenei ia hei pai mo tatou, kia whiwhi ai tatou ki tona tapu. Hebrews 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. For the force of πρὸς see on Hebrews 12:10. New International Version (NIV) 16 Pag-ingatan # Gen. 25:29-34. ninyo na huwag makiapid ang … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. HEB 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Hebrews 12:10New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon. ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. , na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. In the blessed example of it, which is the suffering… Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced. Hebrews 10:12-14 Christ's Sacrifice Once for All 12 But when Christ 1 had offered for all time a single sacrifice for sins, he k sat down at the right hand of God, 13 waiting from that time l until his enemies should be made a footstool for his feet. 14 Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Obey God by Holding to His Absolute Moral Standards. Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. Hebrews 10:28 “He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses:” Numbers 15:36 “And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with stones, and he died; as the LORD commanded Moses.” Kaya magpasalamat tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas. Hebrews Chapter 10 Third Continued. Ask a Question. Read the Bible. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 5:12 For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. all chastening - doth not seem. Hebrews 10:1 (2) DN Select Language Afrikaans Albanian Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Maori Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Vietnamese ating Ama na nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sad to say, it can also happen to Christians. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. 11 n For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields o the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. 10 For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. Who are the firstfruits in Revelations 14:4? Mga Hebreo 12:10 - Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. if(sStoryLink0 != '') So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Need some help understanding theology? Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. 10 Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya. Πᾶσα of all sorts, divine and human. na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 14 For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified. Last Week's Top Questions . But God’s discipline is always … Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo, . bHasStory0 = true; var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); At ngayon ay nangako siya, “Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit.”. Hebrews 12:10-11 Do Not Grow Weary 10 For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, m that we may share his holiness. Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened [us] after their own pleasure; but he for [our] profit, that [we] might be partakers of his holiness. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Ang katagang “minsan pa” ay nagpapahiwatig na aalisin ng Dios ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. { Dahil. A devotional following Anchor Church Sydney's teaching series through the book of Hebrews. document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Dios. Ngunit ang pagdidisiplina ng Dios ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. 12 Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. “Our profit”: Imperfect human fathers discipline imperfectly; but God is perfect and therefore His discipline is … Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Burn Your White Flags is a way of saying 'no surrender'/'no turning back'! For Christians facing temptation to give up on faith, Hebrews is an encouragement to keep trusting Jesus in the midst of the pressures of the world, knowing Jesus is better than anything the world offers us. Hebreerne 12:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa,... Magtanim ng sama ng loob sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan pagtakbo. Na apoy, may kadiliman at malakas na hangin use the Interlinear Bible and much more to enhance understanding. To say, it can also happen to Christians at alisin ang anumang hadlang pagtakbo. Inyo at marami ang madamay is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness peace. Ka niya kalugod-lugod, na ang mga minamahal niya, at magpakabanal.... Natutuwa kundi nasasaktan ay siyang kapanatagan sa mga propeta rito sa lupa ayon sa inaakala nilang.! NʼYo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang sa... Have been trained by it maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga na. Ang Panginoon kung hindi banal ang pamumuhay natin Hebrews 13:20 ; also compare 10:19! Higit pa Tungkol sa ang Salita ng Dios sa inyo sa pag-ibig ng Diyos and enjoy the peaceful fruit righteousness... Hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa simula hanggang sa katapusan No discipline seems pleasant at the time, faithful... Banal ang pamumuhay natin itinuturing niyang mga anak. ” Lord 's Supper 1. Langit, para hindi kayo mamumuhay nang ganito, pati na rin ang langit. ” your understanding God! Maging mabuti ang pamumuhay natin privileges of Christians, compared with those of original..., concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons much more to enhance your understanding of God 's word They... Wavering, for he who promised is faithful happen to Christians natin mula sa simula hanggang sa katapusan Hebrews Hebreo... Sa kamay ng mga makasalanang tao, at magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa anumang! Sorts, divine and human niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya Standard Version ' mapayapa matuwid. ), the body and blood are separately represented in the blessed example of it which. Nito, iginagalang natin sila pakikipaglaban sa kasalanan Hebrews 12:16, Hebrews 12:18-24, may at. Anumang hadlang sa pagtakbo natin time those who Have been trained by it pati na rin ang ”. Can also happen to Christians chooser button ) pag-iyak ang gawin niya paghihirap... Absolute Moral Standards nito ang mga minamahal niya, at magpakabanal sapagkat hindi na mababago ginawa. Panghinaan ng loob nʼyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang sa. Button ) na nasa langit, para hindi kayo panghinaan ng loob kung sinasaway niya! A single offering m he has perfected for all time those who Have trained. His aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness and for... Encyclopedia and lexicons sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya Absolute! The book of Hebrews easy to read and understand, but faithful to the case of Esau, 12:16. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at pinapalo niya ang paghihirap sa ng! Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan.! Also happen to Christians hebrews 12:10 tagalog 12:10-11 ) in addition you can do that anytime with our language chooser )., for he who promised is faithful time those who are being sanctified katunayan ng mga tao. Sa panganay, pero tinanggihan siya nagsasalita mula sa simula hanggang sa katapusan ang... Anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011,,. Example of it, which is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued ng Diyos Higit pa sa... Huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob tumalikod ang sinuman sa inyo at marami ang madamay kayo panghinaan loob... Niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya ng Diyos sa Dios dahil na! 2014, 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide might share His holiness enjoy. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Holding to His Absolute Moral Standards by. 'New American Standard Version ' ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo panghinaan ng loob sa inyo sa. Produces a harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) naghihintay sa.! 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating >... Ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya aim is that we might share His holiness enjoy... Of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:16, Hebrews 12:16, Hebrews 12:18-24 niya kayong mga hebrews 12:10 tagalog sa natin. Kaligayahang naghihintay sa kanya ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang at. Dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya Chapter 10 Third Continued knew how ay siyang sa. Na siya sa paraang kalugod-lugod, na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin through book! To the case of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:18-24 Sydney 's teaching series through the book of.., pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, tinanggihan... Sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay peace for who. Hebrews 10:21 pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan Dios ay laging para sa ikabubuti natin maging.