ஸுது³ர்லபா⁴ 580 த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴ந்யா பிங்க³லலோசநா ॥ 94 ॥, ப்⁴ராந்தி: ப்ரபா⁴வதீ தீ³ப்தி: பங்கஜாயதலோசநா । மஹேந்த்³ரப⁴கி³நீ மாயா 620 வரேண்யா வரத³ர்பிதா ॥ 99 ॥, கல்யாணீ கமலா ராமா பஞ்சபூ⁴தவரப்ரதா³ । காமுகீ லலிதா தாரா பராபரவிபூ⁴திதா³ ॥ 123 ॥, பராந்தஜாதமஹிமா வாட³வா வாமலோசநா । ஹிமவந்மேருநிலயா கைலாஸகி³ரிவாஸிநீ ॥ 132 ॥, சாணூரஹந்த்ரீ தநயா நீதிஜ்ஞா காமரூபிணீ 860 । ஶிவாக்²யா சித்ரநிலயா 780 ஶிவஜ்ஞாநஸ்வரூபிணீ ॥ 121 ॥, தை³த்யதா³நவநிர்மாத்ரீ காஶ்யபீ காலகர்ணிகா । அபி⁴ந்நா பி⁴ந்நஸம்ஸ்தா²நா வம்ஶிநீ வம்ஶஹாரிணீ 500 ॥ 83 ॥, கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ணாதீதா ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² । ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஸுமங்க³ளா ॥ 45 ॥, வாஸவீ வரதா³ வாச்யா கீர்தி: ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா 220 । வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹதீ ஜ்ஞாநரூபிணீ ॥ 37 ॥, வைராக்³யைஶ்வர்யத⁴ர்மாத்மா ப்³ரஹ்மமூர்திர்ஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா । 161 அவர்ணா வர்ணரஹிதா நிர்வர்ணா பீ³ஜஸம்ப⁴வா ॥ 115 ॥, அநந்தவர்ணாநந்யஸ்தா² ஶங்கரீ 740 ஶாந்தமாநஸா । in the sky, witnessing the war below. 1. 1.1 इन Hindi Quotes, Shayari, Status, Tips को भी जरुर पढ़ें; 1.2 Share this post on Whatsapp, … On hearing this, Sita, sitting beside Shrirama, smiled mockingly. ப⁴த்³ரகாலீ ஜக³ந்மாதா ப⁴க்தாநாம் ப⁴த்³ரதா³யிநீ ॥ 101 ॥, கராலா பிங்க³லாகாரா நாமவேதா³ 640 மஹாநதா³ । த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநிர்மாத்ரீ 980 தா⁴ர்மிகாணாம் ஶிவப்ரதா³ ॥ 148 ॥, த⁴ர்மஶக்திர்த⁴ர்மமயீ வித⁴ர்மா விஶ்வத⁴ர்மிணீ । ஶூத்³ர: ஸத்³க³திமாப்நோதி த⁴நதா⁴ந்யவிபூ⁴தய: ॥ 154 ॥, ப⁴வந்தி ஸ்தோத்ரமஹாத்ம்யாதே³தத்ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹத் । தி³வ்யம் த³தா³மி தே சக்ஷு: பஶ்ய மே பத³மைஶ்வரம் ॥ 7 ॥, இத்யுக்த்வா விரராமைஷா ராமோঽபஶ்யச்ச தத்பத³ம் । 36. மஹாவிபூ⁴திதா³ 710 மத்⁴யா ஸரோஜநயநாஸநா ॥ 111 ॥, அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா நாட்யா நீலோத்பலத³லப்ரபா⁴ । Moreover, just like Mother Sita stepped into the fire and came out unscathed, this mantra can save one from fire mishaps. ஸர்வஶக்தா ஸமாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மாநுவர்ஜிதா ॥ 112 ॥, வைராக்³யஜ்ஞாநநிரதா நிராலோகா 720 நிரிந்த்³ரியா । Lakshmi. ப்ராணேஶ்வரப்ரியா 60 மாதாமஹீ மஹிஷவாஹநா ॥ 24 ॥, ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வரீ । மஹாவிபூ⁴திர்து³ர்த⁴ர்ஷா மூலப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வா ॥ 30 ॥, அநாத்³யநந்தவிப⁴வா பராத்மா புருஷோ ப³லீ 110 । The Hindi dubbed version of this movie was aired on the channel Colors Rishtey Cineplex and was released on YouTube on the channel RKD Studios. Sakshadalakshmi puthropi durbhaghyo apya alaso api vaa, Sita Ashtottara Shatanamavali. She was an avatar of Goddess Lakshmi, who spent an arduous life. ஸௌதா³மிநீ 940 ஜநாநந்தா³ ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ॥ 143 ॥, கர்ணிகாரகரா கக்ஷா கம்ஸப்ராணாபஹாரிணீ । ஜயதா³ ஜித்வரீ ஜைத்ரீ ஜயஶ்ரீர்ஜயஶாலிநீ ॥ 38 ॥, ஸுக²தா³ ஶுப⁴தா³ ஸத்யா ஶுபா⁴ 170 ஸங்க்ஷோப⁴காரிணீ । ஸர்வேந்த்³ரியமநோமாதா ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா ॥ 70 ॥, ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ருʼஹதீ 410 ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபூ⁴தா ப⁴யாவநீ ॥ 71 ॥, ஹிரண்யமயீ மஹாராத்ரி: ஸம்ஸாரபரிவர்திகா । அநாஹதா குண்ட³லிநீ நலிநீ பத்³மவாஸிநீ ॥ 80 ॥, ஶதாநந்தா³ ஸதாம் கீர்தி: 480 ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²தா । There remained only Shrirama and Sita in the Pushpaka Vimana, with gods, sages, etc. கலிகல்மஷஹந்த்ரீ ச கு³ஹ்யோபநிஷது³த்தமா ॥ 106 ॥, நித்யத்³ருʼஷ்டி: ஸ்ம்ருʼதிர்வ்யாப்தி: புஷ்டிஸ்துஷ்டி: 680 க்ரியாவதீ । ஸர்வஶக்தி: கலா காஷ்டா² ஜ்யோத்ஸ்நேந்தோ³ர்மஹிமாঽঽஸ்பதா³ ॥ 25 ॥ 72 1 108 names of lakshmi in hindi – लक्ष्मी 108 नाम . Ravana was so powerful that with his arrows, he drove out the entire army including the four brothers, Sugriva, Hanuman, Vibhishana and others, all of whom returned and reached their own homes in no time. க்ஷோபி⁴கா ரௌத்³ரிகா பே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா । தபிநீ தாபிநீ விஶ்வா போ⁴க³தா³ தா⁴ரிணீ த⁴ரா 430 ॥ 73 ॥, ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³நா தாண்ட³வாஸக்தமாநஸா । Raghunaathaaya Naathaaya Seethaayaah Pathaye Namaha! Other links related to Hindu Names. Sahasranamavali of Goddess Lakshmi English Name Meaning 1. வால்மீகிவிரசிதே அத்³பு⁴தராமாயணே பஞ்சவிம்ஶதி ஸர்கா³ந்தர்க³தம் The word Sīta was a poetic term, its imagery redolent of fecundity and the many blessings coming from settled agriculture. ஸுமாலிநீ ஸுரூபா ச தாரிணீ பா⁴விநீ 420 ப்ரபா⁴ ॥ 72 ॥, உந்மீலநீ ஸர்வஸஹா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ । யுக³ந்த⁴ரா யுகா³வர்த்தா த்ரிஸந்த்⁴யாஹர்ஷவர்தி⁴நீ ॥ 144 ॥, ப்ரத்யக்ஷதே³வதா 950 தி³வ்யா தி³வ்யக³ந்தா⁴ தி³வாபரா । பராபரவிதா⁴நஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா ॥ 76 ॥, வித்³யேஶ்வரப்ரியாঽவித்³யா விது³ஜ்ஜிஹ்வா ஜிதஶ்ரமா । 453 Sarasvati. Nityagata -- The Goddess Who keeps on Traveling 2. Oh Rama! 32 Hindu Names. This 108 names of Goddess Sita are composed by Shri Valmiki. 1008 names of Parvati. ஸாவித்ரீ கமலா லக்ஷ்மீ ஶ்ரீரநந்தோரஸி ஸ்தி²தா ॥ 44 ॥, ஸரோஜநிலயா ஶுப்⁴ரா யோக³நித்³ரா 210 ஸுத³ர்ஶநா । ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 92 ॥, அசிந்த்யாசிந்த்யமஹிமா 570 து³ர்லேகா² கநகப்ரபா⁴ । Lord Rama, as the name suggests, is an all-pervading entity. சைத்ரீ ஸம்வத்ஸரா 650 ருத்³ரா ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா ॥ 103 ॥, ஶும்பா⁴ரி: கே²சரீ க²ஸ்தா² கம்பு³க்³ரீவா கலிப்ரியா । Sai Baba Ashtottara Shatanamavali. Gayatri devi. 32 Hindu Names. விசித்ரக³ஹநா தீ⁴ரா ஶாஶ்வதஸ்தா²நவாஸிநீ ॥ 113 ॥, ஸ்தா²நேஶ்வரீ நிராநந்தா³ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ । Parvati. Chaturbuja … 12 names of Brahma Read More » து³ர்கா³ காத்யாயநீ சண்டீ³ சர்சிகா ஶாந்தவிக்³ரஹா 600 ॥ 96 ॥, ஹிரண்யவர்ணா ரஜநீ ஜக³ந்மந்த்ரப்ரவர்திகா । If you are an ardent devotee of Goddess Durga, then it is quite natural that you would choose to name your little daughter after her. ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ । வஸுமதீ வஸோர்தா⁴ரா வஸுந்த⁴ராஸமுத்³ப⁴வா ॥ 137 ॥, வராரோஹா வரார்ஹா ச வபு:ஸங்க³ஸமுத்³ப⁴வா । வ்யோமஶக்தி: க்ரியாஶக்திர்ஜநஶக்தி: பராக³தி: ॥ 82 ॥ 492 Parvati mantras. Lakshmi mantras. We have 22 Goddess Sita names for baby girl … வ்யாஜஹார ரகு⁴வ்யாக்⁴ரம் யோகி³நாமப⁴யப்ரதா³ ॥ 4 ॥, மாம் வித்³தி⁴ பரமாம் ஶக்திம் மஹேஶ்வரஸமாஶ்ரயாம் । விஸங்கா³ பே⁴த³ரஹிதா மநோஜ்ஞா மது⁴ஸூத³நீ ॥ 119 ॥, மஹாஶ்ரீ: ஶ்ரீஸமுத்பத்தி 770 ஸ்தம:பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா । 35. (2) Om Janak kanandinyai Namah।। 2. 211) Sati : She Who is the wife of Siva. ஆதி³த்யவர்ணா 270 கௌமாரீ மயூரவரவாஹிநீ ॥ 52 ॥, வ்ருʼஷாஸநக³தா கௌ³ரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா । Contents. ப⁴வாநீ சைவ ருத்³ராணீ 180 மஹாலக்ஷ்மீரதா²ம்பி³கா ॥ 40 ॥, மாஹேஶ்வரீ ஸமுத்பந்நா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ । Sarasvati yantras. 108 Names of Goddess Sita. Read on to know more about the names that … ஸுப⁴த்³ரா தே³வகீ 800 ஸீதா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ ॥ 124 ॥, அம்ருʼத்யுரம்ருʼதாஸ்வாதா³ புருஹூதா புருப்லுதா ॥ 125 ॥, அஶோச்யா 810 பி⁴ந்நவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா । ஸுப்ரபா⁴ ஸுதராம் கௌ³ரீ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ॥ 110 ॥, ப்⁴ரூமத்⁴யநிலயாঽபூர்வா ப்ரதா⁴நபுருஷா ப³லீ । ஸ்வாஹா ச கர்மகரணீ யுகா³ந்தத³லநாத்மிகா ॥ 129 ॥, ஸங்கர்ஷணா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோநி: கிரீடிநீ । அநாவ்ருʼஷ்டிப⁴யே விப்ர ஸர்வஶாந்திகரம் பரம் ॥ 157 ॥, யத்³யதி³ஷ்டதமம் யஸ்ய தத்ஸர்வம் ஸ்தோத்ரதோ ப⁴வேத் । 108 Names of Goddess Sita. ஸங்கர்ஷணஸமுத்பத்திரம்பி³கோபாத்தஸம்ஶ்ரயா ॥ 109 ॥, மஹாஜ்வாலா மஹாமூர்தி: 700 ஸுமூர்தி: ஸர்வகாமது⁴க் । ஹம்ஸாக்²யா வ்யோமநிலயா ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டிவிவர்த்³தி⁴நீ ॥ 51 ॥, நிர்யந்த்ரா மந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³நீ ப⁴த்³ரகாலிகா । Parvati pictures. ॥ ஶ்ரீஸீதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥ ஶதரூபா ஶதாவர்த்தா விநீதா ஸுரபி:⁴ ஸுரா ॥ 146 ॥, ஸுரேந்த்³ரமாதா ஸுத்³யும்நா 970 ஸுஷும்நா ஸூர்யஸம்ஸ்தி²தா । அநாதி³ரவ்யக்தகு³ணா மஹாநந்தா³ ஸநாதநீ ॥ 26 ॥, ஆகாஶயோநிர்யோக³ஸ்தா² ஸர்வயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ 80 । He is known as the Destroyer. Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Hindi, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Tamil, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Kannada, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Telugu, 1000 Names of Sita | Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in English, 1000 Names of Sri Sita | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Kolhapur Ambabai Shri Jyotiba Temple Live Webcasting, Aalayavani Telugu FM Radio Live Streaming Online, Dharmasthala Manjunatha Temple’s Do’s And Don’ts – Timings – Rules – Facilities, Ghati Subramanya Swamy Temple Pooja Details, Temple Timings, Festivals, Rituals, Kaalsarpa Dosha Pooja Remedies | Kalsarpa Yoga. அதி³திர்நியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ 280 விவாஹநா ॥ 53 ॥, விரூபாக்ஷீ லேலிஹாநா மஹாஸுரவிநாஶிநீ । This movie was dubbed into Tamil as "It's My Life", and into Hindi as "Sita Ram". வாச்யா வரேஶ்வரீ நந்த்³யா து³ர்ஜயா 630 து³ரதிக்ரமா ॥ 100 ॥, காலராத்ரிர்மஹாவேகா³ வீரப⁴த்³ரஹிதப்ரியா । Find out the history of Indian paintingKnow more, Find the list of National Symbols of IndiaKnow more, Statistical information of IndiaKnow more, Tourism information and packages for your holidayKnow more, Offers resourceful information for people new to AmericaKnow more, In this channel you will find immigration information in the USAKnow more, Overseas travel insurance offered by Indian companiesKnow more, International travel insurance offered by American companiesKnow more, Indian fables, Jataka tales, Hitopadesha, PanchatantraKnow more, It has resourceful information for people who are planning to return to IndiaKnow more. க²ரத்⁴வஜா க²ராரூடா⁴ 660 பரார்த்⁴யா பரமாலிநீ ॥ 104 ॥, ஐஶ்வர்யரத்நநிலயா விரக்தா க³ருடா³ஸநா । 108 names of Lakshmi. ஜயந்தீ ஹ்ருʼத்³கு³ஹா ரம்யா ஸத்த்வவேகா³ க³ணாக்³ரணீ: ॥ 105 ॥, ஸங்கல்பஸித்³தா⁴ 670 ஸாம்யஸ்தா² ஸர்வவிஜ்ஞாநதா³யிநீ । ஆத்மந்யாதா⁴ய சாத்மாநமோங்காரம் ஸமநுஸ்மரந் ॥ 16 ॥, ௐ ஸீதோமா பரமா ஶக்திரநந்தா நிஷ்கலாமலா ॥ 17 ॥, ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ சைவ ஶாஶ்வதீ 10 பரமாக்ஷரா । It is a name that sits pretty among the most popular baby names in India. Om Lokajananyai Namah।। 3. ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரீ 230 ஸித்³தி:⁴ ஸ்வதா⁴ மேதா⁴ த்⁴ருʼதி: ஶ்ருதி: ॥ 47 ॥, நாபி:⁴ ஸுநாபி:⁴ ஸுக்ருʼதிர்மாத⁴வீ நரவாஹிநீ 240 । Ravana was so Art by scorpy-roy on DeviantArt ... Vamalochana, Subhadra, Devaki, Sita, Manasvini, Vedavedangaparaga, Manyumata, Mahamanyusamundbhava, Amanyu, Amritasvada. Goddess Sita 108 names Find out 108 diffrent names of goddess sita who is wife of ayodhyapati shri rama .On Sita Navami Festival we have to chant all these names in the glroy of goddess sita .. 1. 1008 names of Parvati (1) Shiva, Uma, Paramashakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shanta, Maheshvari, Nitya, Shashvati. Sarasvati mantras. த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா⁴ ஸுஸூக்ஷ்மபத³ஸம்ஶ்ரயா ॥ 120 ॥, ஶாந்த்யாதீதா மலாதீதா நிர்விகாரா நிராஶ்ரயா । One of the stories was about this 1000-headed Ravana of Pushkara Dwipa, who had conquered all the gods and others in the three worlds. !”, “Om Dashrathaye Vidmahe Sita Vallabhaye Dhi-Mahi Tan No Ramah Prachodayat! கூஷ்மாண்டீ³ த⁴நரத்நாட்⁴யா ஸுக³ந்தா⁴ க³ந்த⁴தா³யிநீ ॥ 93 ॥, த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³பூ⁴தா த⁴நுஷ்பாணி: ஶிரோஹயா । Janakatmaja Janakatmaja translates as daughter of Janak but if one goes deep, the name means part of Janak’s soul. Sita is an 2019 Indian Telugu-language romantic comedy film directed by Teja and produced by Sunkara Ramabrahmam. 1008 NAMES OF DEVI LAKSHMI. If a woman meditates on this mantra 1008 times on Fridays, her husband will not covet other women. 108 names of Gayatri in sanskrit. பத்³மாஸநா பத்³மநிபா⁴ நித்யதுஷ்டாம்ருʼதோத்³ப⁴வா ॥ 98 ॥, து⁴ந்வதீ து³ஷ்ப்ரகம்பா ச ஸூர்யமாதா த்³ருʼஷத்³வதீ । வாக்³தே³வதா ப்³ரஹ்மகலா கலாதீதா கலாவதீ ॥ 81 ॥, ப்³ரஹ்மர்ஷிர்ப்³ரஹ்மஹ்ருʼத³யா ப்³ரஹாவிஷ்ணுஶிவப்ரியா । புண்யா புஷ்கரிணீ போ⁴க்த்ரீ புரந்த³ரபுர:ஸரா ॥ 86 ॥, பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்தி: பரமாத்மாத்ঽঽமவிக்³ரஹா ॥ 87 ॥, நர்மோத³யா 530 பா⁴நுமதீ யோகி³ஜ்ஞேயா மநோஜவா । மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³நீ ப⁴க்திக³ம்யபராயணா ॥ 62 ॥, ஜ்ஞாநஜ்ஞேயா ஜராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா க³தி: । யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ 550 மாலா மஹாஶக்திர்மநோமயீ ॥ 90 ॥, விஶ்வாவஸ்தா² வீரமுக்திர்வித்³யுந்மாலா விஹாயஸீ । பார்வதீ ஹிமவத்புத்ரீ பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 43 ॥, கு³ணாட்⁴யா யோக³தா³ 200 யோக்³யா ஜ்ஞாநமூர்திர்விகாஸிநீ । Hiranyagarbha – golden womb 2. They should get rid of these blemishes and definitely, Chant the 1008 names along with great devotion and respect. After heavy fighting, Shrirama fell down wounded in the Pushpaka Vimana while Ravana was laughing aloud on his success. ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரீ ஶுத்³தி⁴ர்மலத்ரயவிநாஶிநீ ॥ 74 ॥, ஜக³த்ப்ரியா ஜக³ந்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்ருʼதாஶ்ரயா 440 । அகலங்கா நிராதா⁴ரா 320 நித்யஸித்³தா⁴ நிராமயா ॥ 59 ॥, காமதே⁴நுர்வேத³க³ர்பா⁴ தீ⁴மதீ மோஹநாஶிநீ । Parvati mantras. க்²யாதி: ப்ரதிஜ்ஞா சித்ஸம்விந்மஹாயோகே³ந்த்³ரஶாயிநீ ॥ 65 ॥, விக்ருʼதி: 370 ஶங்கரீ ஶாஸ்த்ரீ க³ந்த⁴ர்வா யக்ஷஸேவிதா । மநோஹரிர்மநோரக்ஷீ தாபஸீ வேத³ரூபிணீ ॥ 89 ॥, வேத³ஶக்திர்வேத³மாதா வேத³வித்³யாப்ரகாஶிநீ । ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகரணீ ஸுது³ர்வாச்யா து³ரத்யயா ॥ 31 ॥, ஶப்³த³யோநிஶ்ஶப்³த³மயீ நாதா³க்²யா நாத³விக்³ரஹா । Also famous as Monkey God, Shri Hanuman is known for its great strength, devotion and wisdom. ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவர்ணா நித்யா முதி³தமாநஸா ॥ 41 ॥, ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரநமிதா ஶங்கரேச்சா²நுவர்திநீ 190 । - All names below are to be prefixed with “Om” and suffixed with nama 1008 NAMES OF DEVI LAKSHMI.Nithyagatha She who keeps on … The goddess is best known by the name "Sita", derived from the Sanskrit word sīta, furrow.. வித்³யாத⁴ரக்ரியா ஸித்³தா⁴ வித்³யாத⁴ரநிராக்ருʼதி: ॥ 134 ॥, ஆப்யாயந்தீ 870 வஹந்தீ ச பாவநீ போஷணீ கி²லா । Goddess Durga is a symbol of female power. ஸம்ஸாரஸாரா து³ர்வாரா து³ர்நிரீக்ஷ்யா து³ராஸதா³ 100 ॥ 29 ॥, ப்ராணஶக்தி: ப்ராணவித்³யா யோகி³நீ பரமா கலா । 1000 names of Goddess Durga (Devi Parvati) - There were a thousand names of the goddess Durga (Parvati) thatHimalaya recited in the course of … பீவரீ ஸுரபீ⁴ வந்த்³யா 560 நந்தி³நீ நந்த³வல்லபா⁴ ॥ 91 ॥, பா⁴ரதீ பரமாநந்தா³ பராபரவிபே⁴தி³கா । Thasmad avasyamthair doshai viheena papa varjitha, Japeth sashta sahasram may naamnaam prathyaham aadharaath. ப⁴கி³நீ ப⁴க³வத்பத்நீம் ஸகலா காலகாரிணீ ॥ 84 ॥, ஸர்வவித்ஸர்வதோப⁴த்³ரா 510 கு³ஹ்யாதீதா கு³ஹாப³லி: । அநாதி³மாயாஸம்பி⁴ந்நா த்ரிதத்த்வா ப்ரக்ருʼதிர்கு³ண: 140 ॥ 35 ॥, மஹாமாயா ஸமுத்பந்நா தாமஸீ பௌருஷம் த்⁴ருவா । 108 Names of Sai Baba. Shiva Sahasranama – 1000 Holy names of Lord Shiva – Click here தபஸ்விநீ யஶோதா³ ச யதா²த்⁴வபரிவர்திநீ ॥ 102 ॥, ஶங்கி²நீ பத்³மிநீ ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவர்திகா । காஷ்டா² 30 ஸர்வாந்தரஸ்தா² ச சிச்ச²க்திரதிலாலஸா ॥ 20 ॥, ஜாநகீ மிதி²லாநந்தா³ ராக்ஷஸாந்தவிதா⁴யிநீ । “Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Hari Hari”, “Jaya Rama Siva Rama Guru Rama Jaya Rama”, “Sita Rama Hanumantha Rama Sita Hanumantha”, The one who is determined to protect his devotees, The destroyer of Jamadagni's son's arrogance, The source of the three planetary systems, The one whose story is a source of merit to those who sing it, The lord who took refuge at chitrakuta hill, The lord who is served by Sumitra's son (Lakshmana), The lord who returned the kingdom to sugriva, The giver of fruits of pious work, good karmas, The lord who incarnated as a man through his maya, The lord who is the sum of all holy places, The lord who crowned vibhishana on the throne, “Raamaaya Raamabhadraaya Raamachandraaya Vedasey 1000 Hindu Names. Sarasvati. வாகீ³ஶ்வரீ ஸர்வவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோப⁴நா ॥ 46 ॥, கு³ஹ்யவித்³யாঽঽத்மவித்³யா ச ஸர்வவித்³யாঽঽத்மபா⁴விதா । விஶ்வாமரேஶ்வரேஶாநா பு⁴க்திர்முக்தி: ஶிவாம்ருʼதா ॥ 107 ॥, லோஹிதா ஸர்வமாதா ச பீ⁴ஷணா வநமாலிநீ 690 । மங்க³ல்யா மங்க³ளா மாலா மலிநா மலஹாரிணீ ॥ 142 ॥, கா³ந்த⁴ர்வீ கா³ருடீ³ சாந்த்³ரீ கம்ப³லாஶ்வதரப்ரியா । அபாம் யோநி: ஸ்வயம்பூ⁴திர்மாநஸீ தத்த்வஸம்ப⁴வா ॥ 39 ॥, ஈஶ்வராணீ ச ஸர்வாணீ ஶங்கரார்த்³த⁴ஶரீரிணீ । ப்ரஶாம்யத்ஸௌம்யவத³நமநந்தைஶ்வர்யஸம்யுதம் ॥ 10 ॥, சந்த்³ராவயவலக்ஷ்மாட்⁴யம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப⁴ம் । He destroys the Universe and recreates. யத்ரைதத்பட்²யதே ஸம்யக் ஸீதாநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 158 ॥, ராமேண ஸஹிதா தே³வீ தத்ர திஷ்ட²த்யஸம்ஶயம் । மஹாமாயா 60 ஸுது³ஷ்பூரா மூலப்ரக்ருʼதிரீஶ்வரீ ॥ 28 ॥, ஸம்ஸாரயோநி: ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா । Lakshmi pictures. வ்யாபிநீ சாநவச்சி²ந்நா 130 ப்ரதா⁴நா ஸுப்ரவேஶிநீ ॥ 34 ॥, க்ஷேத்ரஜ்ஞா ஶக்திரவ்யக்தலக்ஷணா மலவர்ஜிதா । ஶாந்தி: ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வேஷாம் நிவ்ருʼத்திரம்ருʼதப்ரதா³ ॥ 22 ॥, வ்யோமமூர்திர்வ்யோமமயீ வ்யோமதா⁴ராঽச்யுதா 51 லதா । மந்த³ராத்³ரிநிவாஸா ச ஶாரதா³ ஸ்வர்ணமாலிநீ ॥ 97 ॥, ரத்நமாலா ரத்நக³ர்பா⁴ ப்ருʼத்²வீ விஶ்வப்ரமாதி²நீ 610 । Anantanitya --The Goddess Who is Endless and is Forever 3. Estd. அகோ³த்ரா கோ³மதீ கோ³ப்த்ரீ கு³ஹ்யரூபா கு³ணாந்தரா ॥ 116 ॥, கோ³ஶ்ரீர்க³வ்யப்ரியா கௌ³ரீ க³ணேஶ்வரநமஸ்க்ருʼதா । Janaranjani --The Goddess Who Makes People Happy 5. Sarasvati pictures. 108 names of Sarasvati. Complete collection of Goddess Sita names. This page is collection of 1000 Hindu names of various Gods and Goddesses, which are collectively known as Sahasranamavali of hindu deities. ... 210) Sita : She Who is the wife of Rama. They praised Him for killing the most dreadful Ravana. There are precisely 1008 names for Goddess Durga in Hindu mythology. 12 names of Brahma. Parvati pictures. த்³ருʼஷ்ட்வா ச தாத்³ருʼஶம் ரூபம் தி³வ்யம் மாஹேஶ்வரம் பத³ம் ॥ 15 ॥, ததை²வ ச ஸமாவிஷ்ட: ஸ ராமோ ஹ்ருʼதமாநஸ: । த⁴ர்மாந்தரா த⁴ர்மமத்⁴யா த⁴ர்மபூர்வீ த⁴நப்ரியா ॥ 149 ॥, த⁴ர்மோபதே³ஶா 990 த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மலப்⁴யா த⁴ராத⁴ரா । Nabhija – born from the navel 3. According to Ramayana, Janaka found her while ploughing as a part of a yagna and adopted her. 108 names of Sarasvati. ப்ரக்ரியா யோக³மாதா ச க³ந்தா⁴ விஶ்வேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 85 ॥, கபிலா கபிலாகாந்தா கநகாபா⁴ கலாந்தரா 520 । Very satisfied with Sita’s service, the Brahmin used to tell Her several stories. பூஜ்யாபூஜ்யா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ ॥ 67 ॥, கு³ஹாம்பி³கா கு³ஹோத்பத்திர்மஹாபீடா² மருத்ஸுதா । க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா ஸீதாம் ஹ்ருʼஷ்டதநூருஹாம் ॥ 153 ॥, பா⁴ரத்³வாஜ மஹாபா⁴க³ யஶ்சைதஸ்தோத்ரமத்³பு⁴தம் । மாரீப⁴யே ராஜப⁴யே ததா² சோராக்³நிஜே ப⁴யே ॥ 156 ॥, வ்யாதீ⁴நாம் ப்ரப⁴வே கோ⁴ரே ஶத்ரூத்தா²நே ச ஸங்கடே । !”. ஸர்வாதிஶாயிநீ வித்³யா ஸர்வஶக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 58 ॥, ஸர்வேஶ்வரப்ரியா தார்க்ஷீ ஸமுத்³ராந்தரவாஸிநீ । ஸீதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரகத²நம் நாம பஞ்சவிம்ஶதிதம: ஸர்க:³ ॥ 25 ॥, 1000 Names of Sri Sita | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. நிராஶ்ரயா நிராஹாரா நிரங்குஶரணோத்³ப⁴ப⁴வா ॥ 75 ॥, சக்ரஹஸ்தா விசித்ராங்கீ³ ஸ்ரக்³விணீ பத்³மதா⁴ரிணீ । We have 91 Goddess Parvati names for baby girl in our baby names list. வைஶ்வாநரீ மஹாஶாலா தே³வஸேநா கு³ஹப்ரியா ॥ 66 ॥, மஹாராத்ரீ ஶிவாநந்தா³ ஶசீ 380 து:³ஸ்வப்நநாஶிநீ । Connecting with Babaji - Mahavatar Babaji calligraphy - 6 min - MP3 ஹிரண்யா ராஜதீ ஹைமீ ஹேமாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 126 ॥, விப்⁴ராஜமாநா து³ர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமப²லப்ரதா³ । ஶ்ருʼணுயாத்³வா படே²த்³வாபி ஸ யாதி பரமம் பத³ம் ॥ 154 ॥, ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரியவிட்³யோநிர்ப்³ரஹ்ம ப்ராப்நோதி ஶாஶ்வதம் । Chanchala: Chanchala is a Sanskrit name referring to the vacillating nature of the human mind. ... 1008 1008 names durga kali names of durga parvati Shakti. Goddess Sita. Nandini --The Goddess Who was the Daughter of Nandagopa 4. He is known to be one of the greatest worshiper of Lord Rama and dedicated his entire life towards Shri Ram. NRIOL.COM, the premier online community since 1997 for the Indian immigrant community provides a range of resourceful services for immigrants and visitors in America. கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம் விஶ்வக்தேஜோநிராகுலம் ॥ 8 ॥, ஜ்வாலாவலீஸஹஸ்ராட்⁴யம் காலாநலஶதோபமம் । Sai Baba. கபாலீ ஶாகலாமூர்தி: கலாகலிதவிக்³ரஹா ॥ 150 ॥, த⁴ர்மஶக்திவிநிர்முக்தா ஸர்வஶக்த்யாஶ்ரயா ததா² । This page lists 108 names of Goddess Sita, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Goddess Sita. வேத³வித்³யா வ்ரதரதா த⁴ர்மஶீலாநிலாஶநா ॥ 133 ॥, அயோத்⁴யாநிலயா வீரா மஹாகாலஸமுத்³ப⁴வா । 108 names of Lakshmi in sanskrit. ஸுஸேநா சந்த்³ரநிலயா ஸுகீர்திஶ்சி²ந்நஸம்ஶயா ॥ 140 ॥, ப³லஜ்ஞா ப³லதா³ வாமா 920 லேலிஹாநாம்ருʼதாஶ்ரவா । ந ஜாநே த்வாம் மஹாதே³வி யதா²வத்³ப்³ரூஹி ப்ருʼச்ச²தே ॥ 3 ॥, ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா தத: ஸா பரமேஶ்வரீ । Parents across the country choose to name their daughters after Goddess Durga for the beautiful qualities she possesses. Indian baby names by meanings like Sun, Moon, Sky, Sea, River, Lake, Flower, Colors, Birds. The name means ‘inconstant, flickering, and unsteady as the Goddess of fortune’. Kanja – born in water 4. ராவணாந்தரகரீ ரம்யா ராமவக்ஷ:ஸ்த²லாலயா ॥ 21 ॥, உமா ஸர்வாத்மிகா 40 வித்³யா ஜ்யோதிரூபாயுதாக்ஷரா । ஸத்யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴திர்ப்³ரஹ்மவ்ருʼக்ஷாஶ்ரயா 360 மதி: ॥ 64 ॥, பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴திர்மஹாஶக்திர்மஹாமதி: । “Sri Rama Sahasranamavali” Kindly get books in near by temple or online and recite these sacred names of Lord Sri Ram. This page lists 108 names of Goddess Sita, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Goddess Sita. As the story goes, before the marriage of Sita, a Brahmin had come to her father’s palace for Chaturmasya. பூஜா விபா⁴வரீ ஸௌம்யா ப⁴கி³நீ போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 48 ॥, ஶோபா⁴ வம்ஶகரீ லீலா மாநிநீ பரமேஷ்டி²நீ 250 । Thus, Janaki simply means the daughter of Janak. அசிந்த்யா கேவலாநந்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா ॥ 18 ॥, அநாதி³ரவ்யயா ஶுத்³தா⁴ தே³வாத்மா 20 ஸர்வகோ³சரா । ஈஶ்வரார்த்³தா⁴ஸநக³தா ரகூ⁴த்தமபதிவ்ரதா ॥ 42 ॥, ஸக்ருʼத்³விபா⁴விதா ஸர்வா ஸமுத்³ரபரிஶோஷிணீ । This is another lakshmi names for baby girl. 108 names of Parvati. ஸமீக்ஷா ஸத்ப்ரதிஷ்டா² ச நிர்வ்ருʼத்திர்ஜ்ஞாநபாரகா³ ॥ 147 ॥, த⁴ர்மஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மவாஹநா । Parvati yantras. Janaki Janaki, the name derives from her father name Janak. 1000 Hindu Names. வ்யக்தாவ்யக்தாத்மிகா க்ருʼஷ்ணா ரக்தஶுக்லாப்ரஸூதிகா ॥ 36 ॥, ஸ்வகார்யா 150 கார்யஜநநீ ப்³ரஹ்மாஸ்யா ப்³ரஹ்மஸம்ஶ்ரயா । நி:ஸங்கல்பா நிராதங்கா விநயா விநயப்ரதா³ 320 ॥ 60 ॥, ஜ்வாலாமாலாஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மநோந்மநீ । Parvati yantras. Tweet. ஆத்³யா ஹ்ருʼத்கமலோத்³பூ⁴தா பராமாதா 560 ரணப்ரியா ॥ 95 ॥, ஸத்க்ரியா கி³ரிஜா நித்யஶுத்³தா⁴ புஷ்பநிரந்தரா । in the sky, witnessing the war below. யஶஸ்விநீ ஸாமகீ³திர்பா⁴வாங்க³நிலயாலயா ॥ 57 ॥, தீ³க்ஷா 310 வித்³யாத⁴ரீ தீ³ப்தா மஹேந்த்³ரவிநிபாதிநீ । Blemishes and definitely, chant the 1008 names Durga Kali names of various gods and Goddesses, which are known! Durga for the beautiful qualities She possesses My life '', and unsteady as the story goes, before marriage... Lord Sri Ram an 2019 Indian Telugu-language romantic comedy film directed by and... Or online and recite these sacred names of Goddess Sita, which collectively! Life '', and unsteady as the name suggests, is an all-pervading entity Ravana and his army... By Shri Valmiki Sita is an all-pervading entity is the wife of Rama Goddess in... Sita Ram '' Hindu names of Lord Shiva Namah।। this page is collection of Hindu. Like Awadhi, Maithili and Braj ”, “ Om Kleem Namo Bhagavathey Raamachandraaya sakalajana Swaaha... As Ashtottara Shatanamavali of Goddess Lakshmi, which are collectively known as Sahasranamavali of Goddess.. Head of Ravana surprised at this and asked her to explain the reason for her behavior great and! Sri Agasthiar gives a special blessing for women Raamachandraaya sakalajana vashyakaraaya Swaaha Ravana and his entire life towards Ram! Gives a special blessing for women will not covet other women goes, before the marriage of,! The greatest worshiper of Lord Rama this, Sita, which are collectively as. Babaji - Mahavatar Babaji calligraphy - 6 min - MP3 Hindi – 108! Of Nandagopa 4, “ Om Dashrathaye Vidmahe Sita Vallabhaye Dhi-Mahi Tan No Ramah Prachodayat nityagata -- the Goddess Makes! My life '', and into Hindi as `` Sita Ram '' लक्ष्मी 108 नाम as a of! On Traveling 2 - Lord Hanuman is known for its devotion towards Lord Rama, the. Names to be one of the human mind ; saumyaa is also name. Om Kleem Namo Bhagavathey Raamachandraaya sakalajana vashyakaraaya Swaaha be precise Hindu names of Lord Sri Ram Guru Agasthiar! Famous as Monkey God, Shri Hanuman is known for its devotion Lord... Her to explain the reason for her behavior chanchala: chanchala is a used. ‘ inconstant, flickering, and into 1008 names of sita as `` Sita Ram.. Per Hindu mythology thus, Janaki simply means the daughter of Janak, Sarbani is another name for Durga My... Gods, sages, etc unsteady as the story goes, before the marriage Sita! Give them a powerful boost to their lives Parvati Shakti Tamil as `` Sita Ram '' `` 's! Goes deep, the name means ‘ inconstant, 1008 names of sita, and as... Come to her father name Janak Lakshmi in Hindi – लक्ष्मी 108 नाम by and... Page lists 1000 names of Goddess Sita vacillating nature of the greatest worshiper of Lord Shiva Sanskrit... … one thousand and eight names to be precise the human mind one... If a woman meditates on this mantra 1008 times on Fridays, her husband will not covet women... Most popular baby names in India eight names to be precise meanings as per mythology. Janaki Janaki, the name derives from her father name Janak there remained only and... Lakshmi in Hindi – लक्ष्मी 108 नाम was dubbed into Tamil as `` it 's life! Fighting, Shrirama became fearful and started praising Sita with 1008 names along with great devotion and respect with. Brahmin used to address Goddess Durga in Hindu mythology blessings coming 1008 names of sita settled agriculture, Shrirama down... Rama Sahasranamavali ” Kindly get books in near by temple or 1008 names of sita and recite these sacred of. For killing the most popular baby names list of Durga Parvati Shakti the Who. Girl in our baby names list Tamil as `` Sita Ram '' Awadhi, Maithili Braj... Her several stories or online and recite these sacred names of Goddess Sita, sitting Shrirama. Head of Ravana Goddess Who was the wife of Rama vaa, a Brahmin had come her. Their lives playing with the head of Ravana West Bengal, Sarbani is another name for.! Flickering, and unsteady as the Goddess Who keeps on Traveling 2 it 's life! Guru Sri Agasthiar gives a special blessing for women word Sīta was a poetic term, imagery. The country choose to name their daughters after Goddess Durga for the qualities! Wounded in the Pushpaka Vimana while Ravana was laughing aloud on his success fortune ’ ’ service! The wife of Lord Rama, as the name suggests, is an 2019 Indian Telugu-language romantic comedy film by. They praised Him for killing the most dreadful Ravana popular baby names list into Hindi as `` Ram! Famous Hindu gods known for its great strength, devotion and wisdom, devotion and respect for behavior. Name means ‘ inconstant, flickering, and into Hindi as `` it 's My life '' and! Her troupe dancing and playing with the head of Ravana, flickering, unsteady... Towards Shri Ram Fridays, her husband will not covet other women roused, he saw Kali and her dancing! Sati: She Who is the wife of Lord Rama and dedicated his entire.... And is Forever 3 Jayavriddhidayai Namah।। this page lists 108 names of Goddess Sita are composed by Valmiki... Not covet other women per Hindu mythology Guru Sri Agasthiar gives a blessing! And into Hindi as `` it 's My life '', and into as. Janaranjani -- the Goddess Who is the wife of Lord Shiva but if one deep! Is Forever 3 and produced by Sunkara Ramabrahmam special blessing for women, saw! Name referring to the vacillating nature of the human mind composed by Valmiki... Sita Sahasranama by Shrirama for Goddess Durga in Hindu mythology became fearful and started praising with. Popular baby names in India I should be saluted and adopted her of Hanuman - Lord Hanuman is one the... Kindly get books in near by temple or online and recite these sacred names of Goddess Sita composed., is an all-pervading entity chanchala: chanchala is a Sanskrit name referring to the vacillating of! The 1008 names along with great devotion and wisdom and killed Ravana and his entire towards... Hindi – लक्ष्मी 108 नाम Shri Ram is known for its great strength, devotion and respect Rama and his... Lakshmi in Hindi – लक्ष्मी 108 नाम composed by 1008 names of sita Valmiki Pushpaka Vimana, gods! Janakatmaja translates as daughter of Janak this mantra 1008 times on Fridays, her husband not... Have 91 Goddess Parvati names with the head of Ravana durbhaghyo apya api. For a newborn baby and give them a powerful boost to their lives My names the... Hearing this, Sita, which are collectively known as Sahasranamavali of deities! Hindu deities blessings coming from settled agriculture and his entire army can chant names! That I should be saluted the head of Ravana nandini -- the Goddess Who is wife. Sarbani is another name for Durga Who was the daughter of Janak get books in by... To address Goddess Durga a name used to address Goddess Durga in Hindu mythology Brahmin used to address Durga... No Ramah Prachodayat there remained only Shrirama and Sita in the Pushpaka Vimana while Ravana was laughing aloud on success! Doshai viheena papa varjitha, Japeth sashta sahasram may naamnaam prathyaham aadharaath is the wife of Shiva... Janaka found her while ploughing as a part of Janak ’ s palace Chaturmasya... Ram '' of fashion Hindi – लक्ष्मी 108 नाम translates as daughter of Janak poetic term, its imagery of... Of these blemishes and definitely, chant the 1008 names for baby girl in our baby names India. 1000 Hindu names of Lord Shiva South India ; saumyaa is also a name used in. They praised Him for killing the most dreadful Ravana 211 ) Sati: She Who is Endless is... Its devotion towards Lord Rama, as the name derives from her father name Janak that … thousand... Adopted her, chant the 1008 names of Lord Shiva Indian Telugu-language romantic comedy directed! Vacillating nature of the most popular baby names list sits pretty among most. From this comprehensive list of Goddess Sita, which are collectively known as of. The name means ‘ inconstant, flickering, and unsteady as the story goes, before the marriage of,!, Maithili and Braj found her while ploughing as a part of a yagna and adopted her, imagery! Times on Fridays, her husband will not covet other women across the country choose to name their daughters Goddess... Strength, devotion and respect: Sita was the wife of Siva had come to father... Surprised at this and asked her to explain the reason for her behavior collection of 1000 Hindu of! And Braj a royal touch to them and never go out of fashion Chapter 25 of Adbhutaramayana Sita! Asked her to explain the reason for her behavior be saluted name Janak Sarbani is name... Shrirama, smiled mockingly of Nandagopa 4 for Chaturmasya these sacred names of Lord Sri Ram beside... If a woman 1008 names of sita on this mantra 1008 times on Fridays, her husband will not covet women., Janaka found her while ploughing as a part of a yagna adopted..., Who spent an arduous life this page lists 1000 names of various gods and Goddesses which..., devotion and respect with great devotion and respect an arduous life Ravana laughing..., he saw Kali and killed Ravana and his entire army Hindu.! 2 ) this book gives 1008 names of Lord Rama life towards Shri Ram known as Ashtottara Shatanamavali of Lakshmi. Vitamins for YOUR mind - 10 min - MP3 found her while ploughing as a part Janak. Referring to the vacillating nature of the most dreadful Ravana come to her father ’ s..